Elektronisch patiëntendossier

Het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens
Huisartsenpraktijk Melick is aangesloten op de infrastructuur bij Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Dit is een beveiligd netwerk waarop de verschillende zorgverleners in Nederland hun computersystemen kunnen aansluiten. Als u een beroep doet op andere zorgverleners (zoals huisarts, huisartsenpost, apotheek of specialist), kunnen zij uw gegevens inzien. Dit mag alleen indien u hiervoor toestemming geeft.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van  www .volgjezorg.nl

Toestemmingsformulier
Voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens via de infrastructuur is uw toestemming noodzakelijk. U geeft toestemming voor het beschikbaar stellen van de huisarts- en medicatiegegevens die bekend zijn bij onze huisartspraktijk. U kunt online toestemming geven, activeert u daartoe de volgende link:
https://www.ikgeeftoestemming.nl/nl/Toestemming/Regelen?__RequestVerificationToken=2E5iqhnGFE2zPzvIvEhvUYRo1F5nryVMR-_V3zWGjpDXNIQToFAisQJ4guXkB0cgrCOgm7PAyVlmrVwkExrWKAkzhJY1&agbCode=01052545

Iedereen vanaf 16 jaar of ouder dient zelf een formulier in te vullen en te ondertekenen

Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders toestemming te verlenen.

kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten, naast de toestemmingsverlening door hun ouders, ook nog zelf het formulier ondertekenen. 

U kunt het toestemmingsformulier ook hier downloaden en ingevuld bij de praktijk afgeven.

Uiteraard zijn ook op de praktijk losse toestemmingsverklaringen verkrijgbaar.