Afspraken

Spreekuur
Voor het maken van een spreekuurafspraak kunt u van 8.00 tot 11.00 uur bellen naar het praktijknummer 0475 53 26 06.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw consult. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Voor een consult plannen wij 15 minuten. Als u meer tijd denkt nodig te hebben, bespreek dit dan met de assistente. Zij kan dan extra tijd inplannen.
Wilt u een afspraak voor dezelfde dag, bel dan zo vroeg mogelijk die dag. Als u ruim op tijd belt voor een afspraak die niet dringend zijn , kunnen we beter rekening houden met uw wensen betreffende dag en tijdstip. Wanneer u een voorkeur aangeeft voor het spreekuur van een bepaalde arts, houden wij daar rekening mee. Wanneer bij die arts geen vrije plekken meer zijn, zal u een afspraak bij een andere arts aangeboden worden.

Telefonisch consult
In onze praktijk bestaat de mogelijkheid om telefonisch te overleggen met de huisarts. U kunt hiervoor een afspraak maken voor het terugbelspreekuur. Uiteraard kunt u uw vraag ook voorleggen aan de assistente, zodat zij met de huisarts kan overleggen.

Visites
Huisbezoeken dient u aan te vragen tussen 8.00 en 10.30 uur. Er zal in eerste instantie gevraagd worden of het mogelijk is om naar de praktijk te komen. De onderzoeks- en behandelfaciliteiten in de praktijk zijn in de regel beter dan bij de patiënt thuis.