Stikstofbehandeling

Door de assistentes worden wratten en soms ook andere huidafwijkingen behandeld met vloeibare stikstof.
U kunt hiervoor een afspraak maken op het assistente spreekuur.

Indien u twijfelt of het wel of niet een wrat betreft, maak dan eerst een afspraak op het gewone spreekuur van de huisarts.